Wat is het modale inkomen in Nederland in 2023?

-

- Advertentie -

Je hebt de term vast wel eens gehoord: wat verdient Jan Modaal? Jan Modaal is een fictief persoon. Het is een uitdrukking voor een werknemer met een doorsnee inkomen. Met andere woorden, het is iemand met een modaal inkomen. Hoe hoog is dat modale inkomen eigenlijk in 2023?

Wat is modaal inkomen?

Het modale inkomen is het inkomen dat het meest voorkomt in Nederland. Het modale inkomen is dus wat anders dan het gemiddelde inkomen. Het modale inkomen is het meest voorkomende inkomen. Het gemiddelde inkomen is het totale inkomen van een land gedeeld door het aantal mensen wat een inkomen heeft.

Het modale inkomen fungeert als een ijkpunt voor het vaststellen van lonen, het berekenen van belastingen en het beoordelen van de algemene welvaart van het land.

Hoe hoog is het modale inkomen in 2023 in Nederland?

- Advertentie -

Volgens het Centraal Planbureau bedraagt het modale inkomen in Nederland in 2023 €41.000 per jaar. We hebben het dan over het bruto inkomen inclusief vakantiegeld.

Ter vergelijking, in 2021 was het modale inkomen €37.000 en in 2022 was dit €38.500. Het modale inkomen neemt dus steeds meer toe.

Wat kun je verwachten met een modaal inkomen?

Met een modaal inkomen in Nederland zou je redelijk comfortabel moeten kunnen leven. Je kunt je basisbehoeften betalen, zoals huisvesting, voedsel en kleding, en nog steeds wat geld overhouden voor ontspanning. Uiteraard hangt het van je persoonlijke situatie af hoeveel je overhoudt voor ontspanning en of er daarnaast nog ruimte is om te sparen.

Of je nu boven of onder het modale inkomen zit, begrijp dat financiële gezondheid meer is dan alleen cijfers op een loonstrookje. Het gaat over slimme financiële keuzes maken en genieten van wat je hebt.

- Advertentie -